Wednesday, August 11, 2010

pengenalan pendidikan sukan dan rekreasi

program pendidikan sukan dan rekreasi adalah satu program yang diwujudkan untuk menbentuk tenaga manusia yang profesional dalam bidang Sukan dan Rekreasi.Matlamat umum program ini ialah untuk menyediakan tenaga profesional sperti guru,pensyarah,jurulatih dan pentadbir yang cekap dalam bidang Sukan dan Rekreasi bagi menjalankan tugas di institusi pengajian,agensi-agensi pendidikan,sektor awam dan sektor swasta.

No comments:

Post a Comment